تبلیغات
فرهنگ و هنر کردستان - یادی از ایرج گل افشان تدوینگر با سابقه ایران
 یادی از ایرج گل افشان تدوینگر با سابقه ایران ...

یادی از ایرج گل افشان تدوینگر با سابقه ایران

ایرج گل افشان در سال 1317 در سنندج متولد شد و در سال 1339 مدرك دیپلم را اخذ نمود. فعالیت های هنری وی به شرح زیر است: 1ـ استخدام در سازمان سمعی بصری اداره هنرهای زیبای كشور وابسته به وزارت فرهنگ و هنر به عنوان كارآموز (1339) و آموزش تمامی رشته های فنی سینما زیر نظر استادان آمریكایی از دانشگاه سیراكیوز (2 سال)...

یادی از ایرج گل افشان تدوینگر با سابقه ایران

ایرج گل افشان در سال 1317 در سنندج متولد شد و در سال 1339 مدرك دیپلم را اخذ نمود. فعالیت های هنری وی به شرح زیر است: 1ـ استخدام در سازمان سمعی بصری اداره هنرهای زیبای كشور وابسته به وزارت فرهنگ و هنر به عنوان كارآموز (1339) و آموزش تمامی رشته های فنی سینما زیر نظر استادان آمریكایی از دانشگاه سیراكیوز (2 سال)...

 2ـ قبولی در كنكور (1341) در رشته كارشناسی اقتصاد و مدیریت وابسته به وزارت دارایی. 3ـ استخدام در وزارت دارایی، در كنار فعالیت های سینمایی در رشته های برش نگاتیو، تدوین و ساخت آنونس. 4- نویسندگی متن آنونس و نوشتن سناریو فیلم و كارگردانی فیلم سینمایی «خوشگل محله» (1350). 5- اخذ 9 جایزه در رشته آنونس و یك جایزه در رشته تدوین «فیلم همسر». وی در روز 11 مردادماه سال 85 به دیار باقی شتافت.

فیلم شناسی:

طرح اولیه داستان از  : (۱)مورد
(۱۳۵۰)

۱ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
تهیه كننده  : (۱)مورد
(۱۳۵۰)

۱ -  خوشگل محله (۱۳۵۰

 1. تدوین  : (۹۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زن بدلی (۱۳۸۵)
  ۲ -  تنبل قهرمان (۱۳۸۰)
  ۳ -  آقای رئیس جمهور (۱۳۷۹)
  ۴ -  صدای سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۵ -  فوتبالیستها (۱۳۷۹)
  ۶ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۷ -  یكی بود یكی نبود (۱۳۷۹)
  ۸ -  سحرگاه پیروزی (۱۳۷۸)
  ۹ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  توطئه (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  شیخ مفید (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  فرار مرگبار (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  ماه پیشونی (۱۳۷۴)
  ۲۲ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)
  ۲۳ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۲۴ -  مرضیه (۱۳۷۳)
  ۲۵ -  مروارید سیاه (۱۳۷۳)
  ۲۶ -  می خواهم زنده بمانم (۱۳۷۳)
  ۲۷ -  آنها هیچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۲۸ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۲۹ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۳۰ -  تاواریش (۱۳۷۲)
  ۳۱ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۳۲ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۳۳ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۳۴ -  صلیب طلایی (۱۳۷۱)
  ۳۵ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۳۶ -  دیگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۳۷ -  شقایق (۱۳۷۰)
  ۳۸ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۳۹ -  موتو (۱۳۷۰)
  ۴۰ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۴۱ -  آخرین مهلت (۱۳۶۸)
  ۴۲ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)
  ۴۳ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)
  ۴۴ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۴۵ -  جمیل (۱۳۶۶)
  ۴۶ -  كمینگاه (۱۳۶۶)
  ۴۷ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۴۸ -  بگذار زندگی كنم (۱۳۶۵)
  ۴۹ -  تیرباران (۱۳۶۵)
  ۵۰ -  دبیرستان (۱۳۶۵)
  ۵۱ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۵۲ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۵۳ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۵۴ -  طغیان (۱۳۶۴)
  ۵۵ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۵۶ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۵۷ -  پایگاه جهنمی (۱۳۶۳)
  ۵۸ -  زائر خلف (۱۳۶۳)
  ۵۹ -  شكار شكارچی (۱۳۶۳)
  ۶۰ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۶۱ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۶۲ -  دو چشم بی سو (۱۳۶۲)
  ۶۳ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۶۴ -  عبور از میدان مین (۱۳۶۲)
  ۶۵ -  سفیر (۱۳۶۱)
  ۶۶ -  بازرس ویژه (۱۳۶۰)
  ۶۷ -  برنج خونین (۱۳۶۰)
  ۶۸ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۶۹ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۷۰ -  پنجمین سوارسرنوشت (۱۳۵۹)
  ۷۱ -  امشب اشكی می ریزد (۱۳۵۷)
  ۷۲ -  برادر كشی (۱۳۵۷)
  ۷۳ -  به دادم برس رفیق (۱۳۵۷)
  ۷۴ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)
  ۷۵ -  زخم خنجر رفیق (۱۳۵۷)
  ۷۶ -  لبه تیغ (۱۳۵۷)
  ۷۷ -  جای امن (۱۳۵۶)
  ۷۸ -  در شهر خبری نیست (۱۳۵۶)
  ۷۹ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۸۰ -  گل های كاغذی (۱۳۵۶)
  ۸۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۸۲ -  بت (۱۳۵۵)
  ۸۳ -  علف های هرز (۱۳۵۵)
  ۸۴ -  هیولا (۱۳۵۵)
  ۸۵ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۸۶ -  شاهرگ (۱۳۵۴)
  ۸۷ -  شب غریبان (۱۳۵۴)
  ۸۸ -  یاران (۱۳۵۳)
  ۸۹ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۹۰ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۹۱ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۹۲ -  گردباد زندگی (۱۳۴۷)
  ۹۳ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)

 2. برش نگاتیو  : (۱۷)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲ -  اعتراف (۱۳۴۵)
  ۳ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۴ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)
  ۵ -  شیرمرد (۱۳۴۴)
  ۶ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۷ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۸ -  دهكده طلایی (۱۳۴۳)
  ۹ -  قانون زندگی (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  نیرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  آخرین گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  در انتهای ظلمت (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  طلای سفید (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۱۶ -  نصیب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۱۷ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)


نوشته شده توسط hamid hamidi در چهارشنبه 8 اسفند 1386 و ساعت 11:02 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ اولین شعر نو فارسی / ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی
+ کردها در مصر
+ آموزش زبان کردی در بوکان
+ نمایشگاه عکس رسانه ای " هه ناسه "
+ " نظامی گنجوی " و عشق به مادری کرد نژاد
+ ملکه زیبایی 2012 کردستان
+ زندگینامه دوبلور کرمانشاهی استاد منوچهر اسماعیلی
+ از خوانندگی تا پزشکی، از گویندگی تا سیاست در گفتگویی با عمر دزه ای
+ گفتگو با استاد مظهر خالقی
+ پر کاربردترین اسامی در میان کردها در سال 89
+ زندگینامه دو بازیگر کرد سریال ستایش
+ پژوهشی در تاریخ و فرهنگ كُردهای چهاردولی
+ عالی‌ترین درجه هنری موسیقی ایران به دو هنرمند کرد اعطا شد
+ بزرگداشت عبدالله ابریشمی پژوهشگر تاریخ قوم كرد
+ حسام الدین لرنژاد: دیگر ترانه های مذهبی نمی خوانم
+ ساخت جدید ترین فیلم ماهسون در استانبول و دیاربکر
+ بیله دمیرتاش، ستاره کرد در سینمای دنیا
+ نویسنده نامدارآلمانی کردتبارشیرکو فتاح:
+ گزارش كوردنیوز از موفقیت فیلمساز كردستانی
+ آلبوم شهر خاموش کلهر برای حلبچه
+ آراء هیات داوران هفتمین جشنواره تئاتر کردی
+ محمد اوزون نویسنده و رمان نویس مشهور کردستان ترکیه: آثار و فعالیتها
+ معرفی صدا و سیمای کردستان
+ گزارشی از کنسرت بی سابقه شوالیه آواز ایران
+ تصاویری از تاریخ و فرهنگ کردستان
+ گزارش تصویری از حضور شجریان در کردستان عراق
+ «دارین زانیار» پاپ استاری با صدای سحرآمیز
+ گفت‌وگو با ابراهیم سعیدی كارگردان مستند بلند همه مادران من
+ بابك امینی در سینه فونداسیون جشنواره بین‌المللی كن
+ آلبوم موسیقی کردی "دیلان" منتشر شد.

صفحات :